Tarieven

Een vertaling is maatwerk en hoe lang ik er mee bezig bent hangt van vele factoren af, niet in de laatste plaats van uw eigen wensen. Daarom kan ik pas na inzage in de te vertalen tekst een inschatting maken van de hoeveelheid tijd die ik nodig heb voor het maken van de specifieke vertaling. In plaats van het in de markt gebruikelijke woordtarief hanteer ik dan ook liever een uurtarief. Vraagt u eens geheel vrijblijvend een offerte op en laat u verrassen door de prijs.